Podział środków na działalność studencką

Podział Środków I-2020

Informujemy, że Uczelniana Rada Samorządu Studenckiego przyjęła uchwałę dotyczącą dofinansowania studenckiej działalności naukowej, artystycznej i sportowej w I półroczu 2020 r.

Środki z poprzedniego półrocza, które nie widnieją w zestawieniu „Przeniesione”, wróciły do puli środków na działalność studencką w dyspozycji Samorządu Studenckiego i zostały ponownie przeznaczone na dofinansowania projektów.

Decyzje dla każdej Organizacji Studenckiej o przyznaniu bądź nieprzyznaniu środków są do odebrania u księgowych (bądź u osoby zajmującej się rozliczaniem organizacji studenckich na danym wydziale), a w przypadku organizacji uczelnianych w Centrum Obsługi Studentów.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z regulaminem (regulamin) podziału środków na działalność studencką, każde koło naukowe i organizacja studencka zobowiązana jest w terminie do 4 tygodni od zakończenia projektu złożyć rozliczenie finansowe, które należy składać do biura URSS (ul. Bankowa 14, piętro I, pokój 424).

 

Opublikowano: 04.03.2020

***

Podział Środków II-2019

Informujemy, że Uczelniana Rada Samorządu Studenckiego przyjęła uchwałę dotyczącą dofinansowania studenckiej działalności naukowej, artystycznej i sportowej w II półroczu 2019 r.

Środki z poprzedniego półrocza, które nie widnieją w zestawieniu „Przeniesione”, wróciły do puli środków na działalność studencką w dyspozycji Samorządu Studenckiego i zostały ponownie przeznaczone na dofinansowania projektów.

Decyzje dla każdej Organizacji Studenckiej o przyznaniu bądź nieprzyznaniu środków są do odebrania u księgowych (bądź u osoby zajmującej się rozliczaniem organizacji studenckich na danym wydziale), a w przypadku organizacji uczelnianych w Centrum Obsługi Studentów.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z regulaminem (regulamin) podziału środków na działalność studencką, każde koło naukowe i organizacja studencka zobowiązana jest w terminie do 4 tygodni od zakończenia projektu złożyć rozliczenie finansowe, które należy składać do biura URSS (ul. Bankowa 14, piętro I, pokój 424).

Opublikowano: 30.10.2019

***

Podział Środków I-2019

Informujemy, że Uczelniana Rada Samorządu Studenckiego przyjęła uchwałę dotyczącą dofinansowania studenckiej działalności naukowej, artystycznej i sportowej w I półroczu 2019 r.

Środki z poprzedniego półrocza, które nie widnieją w zestawieniu „Przeniesione”, wróciły do puli środków na działalność studencką w dyspozycji Samorządu Studenckiego i zostały ponownie przeznaczone na dofinansowania projektów.

Decyzje dla każdej Organizacji Studenckiej o przyznaniu bądź nieprzyznaniu środków będą niebawem do odebrania u księgowych (bądź u osoby zajmującej się rozliczaniem organizacji studenckich na danym wydziale), a w przypadku organizacji uczelnianych w Centrum Obsługi Studentów.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z regulaminem (regulamin) podziału środków na działalność studencką, każde koło naukowe i organizacja studencka zobowiązana jest w terminie do 4 tygodni od zakończenia projektu złożyć rozliczenie finansowe, które należy składać do biura URSS (ul. Bankowa 14, piętro I, pokój 424).

Opublikowano: 14.03.2019

***

Podział Środków II-2018

Informujemy, że Uczelniana Rada Samorządu Studenckiego przyjęła uchwałę dotyczącą dofinansowania studenckiej działalności naukowej, artystycznej i sportowej w II półroczu 2018 r.

Środki z poprzedniego półrocza, które nie widnieją w zestawieniu „Przeniesione”, wróciły do puli środków na działalność studencką w dyspozycji Samorządu Studenckiego i zostały ponownie przeznaczone na dofinansowania projektów.

Decyzje dla każdej Organizacji Studenckiej o przyznaniu bądź nieprzyznaniu środków są do odebrania u księgowych (bądź u osoby zajmującej się rozliczaniem organizacji studenckich na danym wydziale), a w przypadku organizacji uczelnianych w Centrum Obsługi Studentów.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z regulaminem (regulamin) podziału środków na działalność studencką, każde koło naukowe i organizacja studencka zobowiązana jest w terminie do 4 tygodni od zakończenia projektu złożyć rozliczenie finansowe, które należy składać do biura URSS (ul. Bankowa 14, piętro I, pokój 424).

Opublikowano: 23.10.2018

***

Podział środków na XVI. Śląski Studencki Festiwal Nauki 2018

Zawiadamiamy uprzejmie, że Komisja ds. Organizacji Studenckich dokonała podziału środków na dofinansowanie XIV Studenckiego Festiwalu Nauki.

Podział Środków XIV ŚSFN 2018

Opublikowano: 05.04.2018r.

***

XIV Śląski Studencki Festiwal Nauki 2018

Festiwal Nauki już niebawem! Tegoroczna edycja odbędzie się w terminie 24-26 kwietnia br., wszystkie Organizacje Studenckie, które chcą wziąć udział w tegorocznej edycji zobowiązane są wypełnić formularz zgłoszeniowy oraz złożyć wniosek papierowy.

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest pod adresem http://goo.gl/forms/eUo8U60aYmmdKp1e2.

Ostateczny termin zgłoszeń mija 25 marca 2018r., niekompletne zgłoszenia bądź te złożone po tym terminie nie będą brane pod uwagę. Kompletne zgłoszenie na Jarmark Wiedzy zawiera zarówno formularz internetowy jak i wniosek papierowy (w przypadku ubiegania się o dofinansowanie). Wnioski papierowe należy składać w zabezpieczonych przed wysunięciem teczkach/koszulkach do urny ustawionej w Studenckiej Strefie Aktywności w budynku rektoratu.

Przypominamy również, że można się ubiegać o dofinansowanie dowolnej akcji, zorganizowanej w ramach Festiwalu Nauki (warsztaty, happening, szkolenia, pokazy itp.) w terminie 24-26 kwietnia; należy wtedy złożyć jedynie wniosek w wersji papierowej.

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Jarmarku Wiedzy, wypełnienie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z jego akceptacją.

***

Podział Środków I-2018

Informujemy, że Uczelniana Rada Samorządu Studenckiego przyjęła uchwałę dotyczącą dofinansowania studenckiej działalności naukowej, artystycznej i sportowej w I półroczu 2018 r.

Środki z poprzedniego półrocza, które nie widnieją w zestawieniu „Przeniesione”, wróciły do puli środków na działalność studencką w dyspozycji Samorządu Studenckiego i zostały ponownie przeznaczone na dofinansowania projektów.

Decyzje dla każdej Organizacji Studenckiej o przyznaniu bądź nieprzyznaniu środków są do odebrania u księgowych (bądź u osoby zajmującej się rozliczaniem organizacji studenckich na danym wydziale), a w przypadku organizacji uczelnianych w Biurze Wsparcia Studenta.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z regulaminem (regulamin) podziału środków na działalność studencką, każde koło naukowe i organizacja studencka zobowiązana jest w terminie do 4 tygodni od zakończenia projektu złożyć rozliczenie finansowe, które należy składać do biura URSS (ul. Bankowa 14, piętro I, pokój 424).

Opublikowano: 02.03.2018

 

***

Podział II – 2017

Informujemy, że Uczelniana Rada Samorządu Studenckiego przyjęła uchwałę dotyczącą dofinansowania studenckiej działalności naukowej, artystycznej i sportowej w II półroczu 2017 r.

Środki z poprzedniego półrocza, które nie widnieją w zestawieniu „Przeniesione”, wróciły do puli środków na działalność studencką w dyspozycji Samorządu Studenckiego i zostały ponownie przeznaczone na dofinansowania projektów.

Decyzje dla każdej Organizacji Studenckiej o przyznaniu bądź nieprzyznaniu środków są do odebrania u księgowych (bądź u osoby zajmującej się rozliczaniem organizacji studenckich na danym wydziale), a w przypadku organizacji uczelnianych w Biurze Wsparcia Studenta.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z regulaminem (regulamin) podziału środków na działalność studencką, każde koło naukowe i organizacja studencka zobowiązana jest w terminie do 4 tygodni od zakończenia projektu złożyć rozliczenie finansowe, które należy składać do biura URSS (ul. Bankowa 14, piętro I, pokój 424).

Opublikowano: 23.10.2017r.

***

 

XIII. Śląski Studencki Festiwal Nauki 2017

Festiwal Nauki już niebawem! Tegoroczna edycja odbędzie się w terminie 09-11 maja br., wszystkie Organizacje Studenckie, które chcą wziąć udział w tegorocznej edycji zobowiązane są wypełnić formularz zgłoszeniowy oraz złożyć wniosek papierowy.

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest pod adresem http://goo.gl/forms/eUo8U60aYmmdKp1e2.

Ostateczny termin zgłoszeń mija 31 marca 2017r., niekompletne zgłoszenia bądź te złożone po tym terminie nie będą brane pod uwagę. Kompletne zgłoszenie na Jarmark Wiedzy zawiera zarówno formularz internetowy jak i wniosek papierowy (w przypadku ubiegania się o dofinansowanie). Wnioski papierowe należy składać w zabezpieczonych przed wysunięciem teczkach/koszulkach do urny ustawionej w Studenckiej Strefie Aktywności w budynku rektoratu.

Przypominamy również, że można się ubiegać o dofinansowanie dowolnej akcji, zorganizowanej w ramach Festiwalu Nauki (warsztaty, happening, szkolenia, pokazy itp.) w terminie 09-11 maja; należy wtedy złożyć jedynie wniosek w wersji papierowej.

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Jarmarku Wiedzy, wypełnienie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z jego akceptacją.

Podział środków na XIII. Śląśki Studencki Festiwal Nauki 2017

Zawiadamiamy uprzejmie, że Uczelniana Rada Samorządu Studenckiego przyjęła podział środków na dofinansowanie XIII Studenckiego Festiwalu Nauki.

Podział Środków XIII ŚSFN 2017

Opublikowano: 13.04.2017r.

***

Podział środków na działalność studencką I/2017

Podział I 2017 (1) – aktualizacja 24.02.2017

Informujemy, że Uczelniana Rada Samorządu Studenckiego przyjęła uchwałę dotyczącą dofinansowania studenckiej działalności naukowej, artystycznej i sportowej w I półroczu 2017 r.

Środki z poprzedniego półrocza, które nie widnieją w zestawieniu „Przeniesione”, wróciły do puli środków na działalność studencką w dyspozycji Samorządu Studenckiego i zostały ponownie przeznaczone na dofinansowania projektów.

Decyzje dla każdej Organizacji Studenckiej o przyznaniu bądź nieprzyznaniu środków są do odebrania u księgowych (bądź u osoby zajmującej się rozliczaniem organizacji studenckich na danym wydziale), a w przypadku organizacji uczelnianych w Biurze Wsparcia Studenta.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z regulaminem (regulamin) podziału środków na działalność studencką, każde koło naukowe i organizacja studencka zobowiązana jest w terminie do 4 tygodni od zakończenia projektu złożyć rozliczenie finansowe, które należy składać do biura URSS (ul. Bankowa 14, piętro I, pokój 424).

Opublikowano: 22.02.2017r.

 ***

Podział środków na działalność studencką II/2016

Przypominamy, że termin składania przez organy samorządu i organizacje studenckie (organizacje ogólnouczelniane, koła naukowe, artystyczne i sportowe):

– sprawozdań z działalności i rozliczeń projektów dot. I półrocza 2016 r. ,
– wniosków o dofinansowanie z zakresu działalności studenckiej (preliminarzy działalności w przypadku organów samorządu) w II półroczu 2016r.

mija 20 września 2016r. (wtorek), wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Dokumenty należy wrzucać do urny w Studenckiej Strefie Aktywności znajdującej się w Rektoracie. Prosimy o wrzucanie dokumentów w opisanych kopertach lub w koszulkach zabezpieczonych przed wysunięciem się dokumentów. Zdekompletowane dokumenty nie będą brane pod uwagę.

Wzory dokumentów dostępne są w zakładce sprawozdania oraz wnioski organizacji studenckich