Zarząd Samorządu

Zarząd Samorządu Studenckiego pełni funkcję wykonawczą wobec Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego. W skład zarządu wchodzą Przewodniczący Zarządu, Wiceprzewodniczący oraz Członkowie Zarządu.

Przewodnicząca Zarządu:
Małgorzata Poszwa
e-mail: malgorzata.poszwa.us@gmail.com

tel.: 515-984-338

Wiceprzewodniczący Zarządu:
Denis Holeś
e-mail: denis.holes@hotmail.com

Członkowie Zarządu:

Martyna Skrobisz
e-mail: martyna.skrobisz@gmail.com

Angelika Stanisz
e-mail: angelikastanisz@gmail.com

Jacek Kiera
e-mail: jkiera@us.edu.pl

Dominik Mizerski
e-mail: dominik.mizerskiii@gmail.com

Krzysztof Wiesebach
e-mail: k.wiesebach@gmail.com