Zarząd Samorządu

Zarząd Samorządu Studenckiego pełni funkcję wykonawczą wobec Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego. W skład zarządu wchodzą Przewodniczący Zarządu, Wiceprzewodniczący oraz Członkowie Zwykli.

Przewodnicząca Zarządu
Katarzyna Topolska
e-mail: kas.topolska@gmail.com

Wiceprzewodniczący Zarządu
Przewodniczący Komisji Dydaktyczno-socjalnej
Maciej Malik
e-mail: maciejmalik92@gmail.com
tel.: 887 752 741

Członek Zarządu
Bartosz Szóstak
e-mail: bartoszszostak22@gmail.com
tel.: 791 666 298

Przewodnicząca Komisji ds. Organizacji Studenckich
Sara Zemczak
e-mail: sarazemczak@gmail.com

Przewodniczący Komisji ds. Zagranicznych
Krzysztof Przetacznik
e-mail: przetacznik.krzysztof@gmail.com
tel.: 698 390 098

Przewodniczący Komisji Prawnej
Maciej Mrowiec
e-mail: maciej.mrowiec93@gmail.com