Zarząd Samorządu

Zarząd Samorządu Studenckiego pełni funkcję wykonawczą wobec Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego. W skład zarządu wchodzą Przewodniczący Zarządu, Wiceprzewodniczący oraz Członkowie Zwykli.

 

Przewodniczący Zarządu:
Łukasz Grabolus
e-mail: lukas.grabolus@gmail.com

Wiceprzewodnicząca Zarządu:
Anna Rizzo
e-mail: ann.rizzo7@gmail.com

Członkowie Zarządu:

Przewodnicząca Komisji Promocji:
Paulina Drobisz
e-mail: paulinadrobisz97@gmail.com

Przewodnicząca Komisji Współpracy:
Marta Cholewa
e-mail: martacholewa7@gmail.com

Przewodniczący Komisji Kultury:
Mateusz Tokarczyk
e-mail: m.tokarczyk94@gmail.com

Przewodnicząca Komisji Zagranicznej:
Teresa Bojdoł
e-mail: bojdol.teresa@gmail.com.

Przewodniczący Komisji dydaktyczno-socjalnej:
Szymon Jakóbik
e-mail: szymon.jakobik@gmail.com

Przewodniczący Komisji ds. Organizacji i Rozwoju:
Miłosz Pilarek
e-mail: milosz.pilarek@gmail.com

Przewodnicząca Komisji ds. Organizacji Studenckich:
Mirela Kulik
e-mail: mirelka230@tlen.pl