Zarząd Samorządu

Zarząd Samorządu Studenckiego pełni funkcję wykonawczą wobec Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego. W skład zarządu wchodzą Przewodniczący Zarządu, Wiceprzewodniczący oraz Członkowie Zwykli.

 

P.o. Przewodniczącego Zarządu
Przewodniczący Komisji Dydaktyczno-socjalnej
Maciej Malik
e-mail: maciejmalik92@gmail.com