Wydziałowe Rady Samorządu Studenckiego

Lista Wydziałowych Rad Samorządu Studenckiego

Wydział Prawa i Administracji
Katowice, ul. Bankowa 11b, pok. 3.49, p. 3
e-mail: wrss.wpia@us.edu.pl
P.O. Przewodniczącego: Paweł Sroka

Wydział Nauk Społecznych
Katowice, ul. Bankowa 11, pok. 36
tel. 32 359 18 85
e-mail: rsswns@us.edu.pl
P.O. Przewodniczącego: Angelika Mazur

Wydział Pedagogiki i Psychologii
Katowice, ul. Grażyńskiego 53, pok. 3, parter
tel. 32 359 97 30
e-mail: karolinachodura@gmail.com
Przewodnicząca: Karolina Chodura

Wydział Teologiczny
Katowice, ul. Jordana 18, s. 203 p. 4
e-mail: wrss.wtl@gmail.com
Przewodnicząca: Karolina Gryksa, e-mail: k.gryksa@poczta.onet.pl

Międzywydziałowa Rada Nauk Matematyczno – Przyrodniczych
Katowice, ul. Bankowa 14, pok. A, parter
tel. 32 359 20 98
Katowice, ul. Jagiellońska 28, s. B-S 9, piętro -1
tel. 32 200 25 96
e-mail: wrss@us.edu.pl
Przewodniczący: Sebastian Dirks

Wydział Nauk o Ziemi
Sosnowiec, ul. Będzińska 60, pok. 4, piętro 1
tel. 32 368 92 33
e-mail: samorzad@studenci-wnoz.pl

Wydział Filologiczny
Siedziba w Katowicach – pokój nr 0 (niski parter, budynek przy Placu Sejmu Śl.)
e-mail: rss.fil.kat@us.edu.pl
Siedziba w Sosnowcu – pok. 0.52 (przyziemie, budynek przy ul. Grota-Roweckiego)
e-mail: rss.fil.sos@us.edu.pl
Przewodnicząca: Majka Kamińska, e-mail: majkaminska1@gmail.com

Wydział Artystyczny
Cieszyn, ul. Bielska 66, DS. UŚKA, HELIKON
Przewodnicząca: Paulina Michalska

Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji
Cieszyn, ul. Bielska 66, DS. UŚKA, HELIKON
Przewodnicząca: Sebastian Kowalczyk

Szkoła Filmowa im. Krzysztofa Kieślowskiego
Katowice, ul. Pawła 3
P.O. Przewodniczącego: Natalia Czerniejewska

Kolegium Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych
Katowice, ul. Bankowa 12 pok. 141
Przewodniczący: Maciej Malik

Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach
Sosnowiec, ul. Będzińska 39
Przewodnicząca: Kamila Cisowska