Wydziałowe Rady Samorządu Studenckiego

Lista Wydziałowych Rad Samorządu Studenckiego

(aktualizacja 10.02.2017)

Wydział Prawa i Administracji

Katowice, ul. Bankowa 11b, pok. 3.49, p. 3
tel. 32 359 18 57
e-mail: samwpia@us.edu.pl
Przewodniczący: Tomasz Gwóźdź, email: tomaszgwozdz94@gmail.com

Wydział Nauk Społecznych

Katowice, ul. Bankowa 11, pok. 36
tel. 32 359 18 85
e-mail: rsswns@us.edu.pl
Przewodniczący: Michał Strzyż, email: michalstrzyz95@gmail.com

Wydział Pedagogiki i Psychologii

Katowice, ul. Grażyńskiego 53, pok. 3, parter
tel. 32 359 97 30
e-mail: wrss.pips@gmail.com
Przewodniczący: Aleksander Meryk, e-mail: olek.meryk@gmail.com

Wydział Teologiczny

Katowice, ul. Jordana 18, s. 204/4, p. 2
e-mail: wrss.wtl@gmail.com
Przewodnicząca: Małgorzata Kramarz, e-mail: kramarz.malgosia@gmail.com

Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii

Katowice, ul. Bankowa 14, pok. A, parter
tel. 32 359 20 98
e-mail: wrss.mfch@us.edu.pl
Przewodniczący: Bartosz Szóstak, e-mail: bartoszszostak22@gmail.com

Wydział Nauk o Ziemi

Sosnowiec, ul. Będzińska 60, pok. 4, piętro 1
tel. 32 368 92 33
e-mail: samorzad@studenci-wnoz.pl
Przewodniczący: Paweł Walotek,  e-mail:  pawel.walotek@interia.pl

Wydział Filologiczny

Siedziba w Katowicach – pokój nr 0 (niski parter, budynek przy Placu Sejmu Śl.)
e-mail: rss.fil.kat@us.edu.pl
Siedziba w Sosnowcu – pok. 0.52 (przyziemie, budynek przy ul. Grota-Roweckiego)
e-mail: rss.fil.sos@us.edu.pl
Przewodnicząca: Anna Maria Rizzo, e-mail: ann.rizzo7@gmail.com

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

Katowice, ul. Jagiellońska 28, s. B-S 9, piętro -1
tel. 32 200 25 96
e-mail: wrss@us.edu.pl
Przewodniczący: Henry Shelonzek, e-mail: shelonzek@gmail.com

Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji

Cieszyn, ul. Bielska 66, DS. UŚKA, HELIKON
Przewodniczący: Konrad Flis , e-mail: adziu93@gmail.com

Wydział Artystyczny

Cieszyn, ul. Bielska 66, DS. UŚKA, HELIKON
Przewodniczący: Maciej Jaroszyński, e-mail: mjaroszynski@us.edu.pl

Wydział Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego

Przewodniczący: Filip Pawlak, e-mail: f.d.pawlak@gmail.com

Wydział Informatyki i Nauki o Materiałac

Kolegium Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych