Studencki Festiwal Nauki

Celem tej największej na śląsku imprezy kulturalno-naukowej jest przede wszystkim rozwijanie pasji i poszerzanie naukowych horyzontów, a także integracja środowiska naukowego w celu promocji nauki, techniki i sztuki. Jak co roku studenci otworzą swoje sale, aule, gabinety badawcze i laboratoria aby pochwalić się swoimi osiągnięciami na Studenckim Festiwalu Nauki.

Festiwal to cykliczna impreza popularnonaukowa integrująca środowisko akademickie wokół nauki i kultury. To czas, w którym przez kilka dni studenci skupieni w kołach naukowych i organizacjach studenckich prezentują swoją działalność i wyniki badań. Jest to czas dyskusji, polemiki, wymiany poglądów i myśli.

Tegoroczna, XIV edycja Festiwalu odbywać się będzie od  24-26 Kwietnia 2018

Jeśli chciałbyś przyłączyć się do zespołu organizującego kolejny Studencki Festiwal Nauki, uważnie śledź strony internetowe:

www.studenci.us.edu.pl oraz www.studenckifestiwalnauki.us.edu.pl