Reprezentanci studentów w ciałach kolegialnych

Studenci posiadają swoich reprezentantów w różnych ciałach uczelni.

Reprezentacja Studentów w Senacie Uniwersytetu Śląskiego stanowi 20% składu Senatu.

(aktualizacja 10.02.2018)

Urząd Senatora Uniwersytetu Śląśkiego w Katowicach, jako reprezentanci Studentów w kadencji 2017/2018 objęli:

1.Katarzyna Topolska    kas.topolska@gmail.com
2.Maciej Malik                maciejmalik92@gmail.com
3.Sara Zemczak               sarazemczak@gmail.com
4.Maciej Mrowiec           maciej.mrowiec93@gmail.com
5.Krzysztof Przetacznik  przetacznik.krzysztof@gmail.com
6.Olga Popławska           o.poplawska92@gmail.com
7.Tomasz Gwóźdź          tomaszgwozdz94@gmail.com
8.Filip Pawlak                  f.d.pawlak@gmail.com
9.Jacek Kiera                    jacek.k-2012@prokonto.pl
10.Teresa Bojdoł             bojdol.teresa@gmail.com
11.Szymon Jakóbik         szymon.jakobik@gmail.com
12.Łukasz Grabolus        lukas.grabolus@gmail.com

 

Studenci zasiadający w komisjach senackich:

Komisja ds. budżetu i finansów
Katarzyna Topolska  kas.topolska@gmail.com

Komisja ds. organizacji i rozwoju Uniwersytetu Śląskiego
Katarzyna Topolska  kas.topolska@gmail.com

Komisja ds. kształcenia
Maciej Malik maciejmalik92@gmail.com

Komisja ds. współpracy z zagranicą
Krzysztof Przetacznik przetacznik.krzysztof@gmail.com