Reprezentanci studentów w ciałach kolegialnych

Studenci posiadają swoich reprezentantów w różnych ciałach uczelni.

Reprezentacja Studentów w Senacie Uniwersytetu Śląskiego stanowi 20% składu Senatu.

(aktualizacja 10.02.2017)

Od dnia 01.12.2016r.
urząd Senatora Uniwersytetu Śląśkiego w Katowicach, jako reprezentanci Studentów objęli:

1. Mateusz Witek               mmm.witek@gmail.com
2. Katarzyna Topolska      kas.topolska@gmail.com 
3. Anna Maria Rizzo          ann.rizzo7@gmail.com
4. Olga Popławska             o.poplawska92@gmail.com
5. Sara Zemczak                 sarazemczak@gmail.com
6. Maciej Malik                   maciejmalik92@gmail.com
7. Piotr Kilian                      piotr.kilian@o2.pl
8. Mariusz Wierzgoń         mariuszwierzgon@gmail.com
9. Aleksander Meryk         olek.meryk@gmail.com
10. Tomasz Gwóźdź           tomaszgwozdz94@gmail.com
11. Filip Pawlak                   f.d.pawlak@gmail.com
12. Maciej Mrowiec            maciej.mrowiec93@gmail.com

 

Studenci zasiadający w komisjach senackich

Senacka Komisja ds. Kształcenia
1. Maciej Malik maciejmalik92@gmail.com

Uczelniany Zespół ds. Jakości Kształcenia
1. Maciej Malik maciejmalik92@gmail.com

2. Tomasz Gwóźdź tomaszgwozdz94@gmail.com

Zespół ds. Dydaktyki Akademickiej
1. Maciej Malik maciejmalik92@gmail.com

Senacka Komisja ds. Organizacji i Rozwoju Uniwersytetu
1. Mateusz Witek mmm.witek@gmail.com

Senacka Komisja ds. Zagranicznych
1. Krzysztof Przetacznik przetacznik.krzysztof@gmail.com

 

Studenci zasiadający w Sądzie Koleżeńskim

 1. Anna Wróblewska – Przewodnicząca
 2. Aneta Landrat
 3. Kinga Woźniak
 4. Monika Ochman
 5. Karolina Miśka
 6. Weronika Waloszek
 7. Rafał Howaniec
 8. Magdalena Pyszik
 9. Barbara Węglarz
 10. Marcin Buhl
 11. Joanna Kopeć