Regulamin studiów, zarządzenia, rozporządzenia

Ważne dokumenty związane z twoimi studiami

Najważniejszy dokument dotyczący studiów- ustawa:

Statut Uniwersytetu Śląskiego, Regulamin Studiów oraz Umowa Student – Uczelnia:

Potrzebujesz pieniędzy? weź kredyt studencki