Regulamin oraz Ordynacja Samorządu Studenckiego

Uchwała Senatu UŚ z dnia 2015-12-15 Senatu UŚ w sprawie stwierdzenia zgodności Regulaminu Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Śląskiego z ustawą z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz statutem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

REGULAMIN SAMORZĄDU STUDENCKIEGO UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO