Laur Studencki

Nagroda ta jest manifestem wdzięczności studentów, jaką obdarzają ludzi oraz organizacje szczególnie bliskie i zasłużone dla braci studenckiej.  W ten skromny, symboliczny sposób dziękujemy za postawę pełną zaangażowania, kreatywności i wyrazistości. Nie byłoby bowiem całej tej działalności samorządowej gdyby nie przychylne nastawienie ludzi, którzy podejmują wiążące decyzje w ważnych dla nas sprawach. Z wielkiej potrzeby i chęci podziękowania za okazaną pomoc i wsparcie w krzewieniu szeroko pojętej akademickiej kultury Samorząd Studencki UŚ postanowił powołać właśnie Laur Studencki.

Aktualne informacje zawsze znajdziecie pod adresem:

www.laurstudencki.us.edu.pl

www.facebook.com/laur.studencki