Komisja zagraniczna

Komisja ds.  Zagranicznych jest odpowiedzialna za reprezentowanie zagranicznych studentów, którzy całość lub część swojej edukacji odbywają na Uniwersytecie Śląskim. Spotykamy się z nimi, organizujemy różnorodne warsztaty i wycieczki. Ponadto promujemy na naszym Uniwersytecie różnorodność kulturową i tolerancję.

Jeżeli pasjonują cię różne kultury, chcesz współpracować ze studentami zagranicznymi, promować międzykulturowość i reprezentować nasz Samorząd w kontaktach zagranicznych – zapraszamy gorąco do kontaktu

Przewodnicząca Komisji:
Teresa Bojdoł
e-mail: bojdol.teresa@gmail.com
tel.: 692 828 421