Komisja zagraniczna

Komisja ds.  Zagranicznych jest odpowiedzialna za reprezentowanie zagranicznych studentów, którzy całość lub część swojej edukacji odbywają na Uniwersytecie Śląskim. Spotykamy się z nimi, organizujemy różnorodne warsztaty i wycieczki. Ponadto promujemy na naszym Uniwersytecie różnorodność kulturową i tolerancję.

Jeżeli pasjonują cię różne kultury, chcesz współpracować ze studentami zagranicznymi, promować międzykulturowość i reprezentować nasz Samorząd w kontaktach zagranicznych – zapraszamy gorąco do kontaktu.

Przewodniczący Komisji:
Maciej Janus
e-mail: maciejjanus1@gmail.com