Komisja zagraniczna

Komisja ds.  Zagranicznych jest odpowiedzialna za reprezentowanie zagranicznych studentów, którzy całość lub część swojej edukacji odbywają na Uniwersytecie Śląskim. Spotykamy się z nimi, organizujemy różnorodne warsztaty i wycieczki. Ponadto promujemy na naszym Uniwersytecie różnorodność kulturową i tolerancję.

Jeżeli pasjonują cię różne kultury, chcesz współpracować ze studentami zagranicznymi, promować międzykulturowość i reprezentować nasz Samorząd w kontaktach zagranicznych – zapraszamy gorąco do kontaktu

Koordynator Komisji ds. Zagranicznych:
Małgorzata Poszwa
e-mail: malgorzata.poszwa.us@gmail.com
tel.: 515-984-338