Komisja prawna

Komisja Prawna jest odpowiedzialna za opiniowanie wszelkich projektów aktów prawnych dotyczących studentów naszego uniwersytetu oraz przedstawia propozycję ich zmiany. Ponadto, Komisja opracowuje i opiniuje akty prawne związane z działalnością Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego. Członkowie komisji służą pomocą w kwestiach prawnych dotyczących studentów, czy prowadzonych przez nich kół naukowych – każdy student Uniwersytetu Śląskiego ma możliwość zasięgnięcia opinii u jej członków.

Przewodnicząca Komisji:
Małgorzata Poszwa
e-mail: malgorzata.poszwa.us@gmail.com
tel. : 515-984-338
Dyżur: Środa, godz. 16:50 – 18:20
Dyżur w tym tygodniu odbędzie się po wcześniejszym kontakcie mailowym.