Komisja prawna

Komisja Prawna jest odpowiedzialna za opiniowanie wszelkich projektów aktów prawnych dotyczących studentów naszego uniwersytetu oraz przedstawia propozycję ich zmiany. Ponadto, Komisja opracowuje i opiniuje akty prawne związane z działalnością Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego. Członkowie komisji służą pomocą w kwestiach prawnych dotyczących studentów, czy prowadzonych przez nich kół naukowych – każdy student Uniwersytetu Śląskiego ma możliwość zasięgnięcia opinii u jej członków.

Przewodniczący Komisji:
Dominik Mizerski
e-mail: dominik.mizerskiii@gmail.com