Aktualności

Podział środków na działalność studencką

Podział środków na działalność studencką I/2016

Informujemy, że na posiedzeniu w dniu 08.02.2016 roku Uczelniana Rada Samorządu Studenckiego przyjęła uchwałę dotyczącą dofinansowania studenckiej działalności naukowej, artystycznej i sportowej w I półroczu 2016 r.

Podział środków I/2016

Środki z poprzedniego półrocza, które nie widnieją w zestawieniu „Przeniesione”, wróciły do puli środków na działalność studencką w dyspozycji Samorządu Studenckiego i zostały ponownie przeznaczone na dofinansowania projektów.

Decyzje dla każdej Organizacji Studenckiej o przyznaniu bądź nieprzyznaniu środków są do odebrania u księgowych (bądź u osoby zajmującej się rozliczaniem organizacji studenckich na danym wydziale), a w przypadku organizacji uczelnianych w Biurze Wsparcia Studenta.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z nowym regulaminem podziału środków na działalność studencką, każde koło naukowe i organizacja studencka zobowiązana jest w terminie do 4 tygodni od zakończenia projektu złożyć rozliczenie finansowe, które należy wrzucać do skrzynki znajdującej się na drzwiach biura URSS (ul. Bankowa 14, piętro I, pokój 424).

12.02.2016r.

O autorze

Joanna