Aktualności

Wybory do kolegium elektorów Uniwersytetu Śląskiego

Przewodniczący Samorządu Studenckiego Mateusz Witek zwołuje posiedzenie Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego na którym zostaną wybrani przedstawiciele do kolegium elektorów Uniwersytetu Śląskiego na dzień 8 lutego na godzinę 16:30.

Miejsce oraz plan posiedzenia zostaną podane minimum na tydzień przed nim.

 

OBWIESZCZENIE

Uczelnianej Komisji Wyborczej

Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Śląskiego

z 8 stycznia 2016 roku

w sprawie ogłoszenia wyborów do Kolegium Elektorów Uniwersytetu

 

Uczelniana Komisja Wyborcza Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Śląskiego informuje, iż zgodnie z przyjętym 15 grudnia 2015 r. przez Senat Uniwersytetu Śląskiego Regulaminem Samorządu Studenckiego, stanowiącym Załącznik do Uchwały nr 521 Senatu UŚ z 15 grudnia 2015 r., wybory do kolegium elektorów Uniwersytetu zostaną przeprowadzone 8 lutego 2016 r.

 

Członkiem kolegium elektorów Uniwersytetu może być każdy student UŚ. Kandydatury można zgłaszać jedynie za pośrednictwem innego studenta uczelni, za pisemną zgodą kandydata. Formularze zgłoszeniowe należy złożyć w terminie do 1 lutego 2016 r. w biurze Samorządu Studenckiego UŚ, ul. Bankowa 14, 40-007 Katowice, w godzinach pracy biura tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 9:30-13:30.

 

Wzór formularza zgłoszeniowego zostanie opublikowany na stronie Samorządu Studenckiego www.studenci.us.edu.pl w zakładce Wybory 2016 oraz zostanie udostępniony do pobrania w formie pisemnej w biurze Samorządu Studenckiego UŚ.

 

W razie potrzeby prosimy o kontakt z Przewodniczącym Uczelnianej Komisji Wyborczej Samorządu Studenckiego UŚ pod numerem telefonu 696 902 722 lub via e-mail pod adresem: jakub.zawadzki92@gmail.com

 

Przewodniczący UKW SS UŚ

Jakub Zawadzki

O autorze

Joanna