Aktualności

Informacje dla Organizacji Ogólnouczelnianych, Kół Naukowych, Artystycznych i Sportowych!

Informujemy, iż sprawozdanie z działalności i rozliczenia projektów dotyczących II półrocza 2018 musi złożyć każda organizacja studencka.
Wszystkie organizacje mogą złożyć wnioski o dofinansowanie z zakresu działalności studenckiej.
Przed złożeniem wniosków prosimy o  zapoznać się z regulaminem podziału środków oraz informacją dotyczącą wypełniania sprawozdań z działalności organizacji studenckich.

Wnioski można złożyć do 24 stycznia – wrzucając je do urny znajdującej się w Studenckiej Strefie Aktywności w Rektoracie w opisanej kopercie bądź zabezpieczonej koszulce.

 

O autorze

Joanna