Bez kategorii

XIV Śląski Studencki Festiwal Nauki 2018

XIV Śląski Studencki Festiwal Nauki 2018

Festiwal Nauki już niebawem! Tegoroczna edycja odbędzie się w terminie 24-26 kwietnia br., wszystkie Organizacje Studenckie, które chcą wziąć udział w tegorocznej edycji zobowiązane są wypełnić formularz zgłoszeniowy oraz złożyć wniosek papierowy.

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest pod adresem http://goo.gl/forms/eUo8U60aYmmdKp1e2.

Ostateczny termin zgłoszeń mija 25 marca 2018r., niekompletne zgłoszenia bądź te złożone po tym terminie nie będą brane pod uwagę. Kompletne zgłoszenie na Jarmark Wiedzy zawiera zarówno formularz internetowy jak i wniosek papierowy (w przypadku ubiegania się o dofinansowanie). Wnioski papierowe należy składać w zabezpieczonych przed wysunięciem teczkach/koszulkach do urny ustawionej w Studenckiej Strefie Aktywności w budynku rektoratu.

Przypominamy również, że można się ubiegać o dofinansowanie dowolnej akcji, zorganizowanej w ramach Festiwalu Nauki (warsztaty, happening, szkolenia, pokazy itp.) w terminie 24-26 kwietnia; należy wtedy złożyć jedynie wniosek w wersji papierowej.

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Jarmarku Wiedzy, wypełnienie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z jego akceptacją.

O autorze

Joanna