Laur Studencki

Laur Studencki 2017

Nadszedł czas, żeby podsumować miniony rok i rozpocząć 11. edycję Lauru Studenckiego. Po raz kolejny jest to moment, gdy będziemy mogli wyróżnić osoby i instytucje zaangażowane w życie studenckie oraz okazać im wdzięczność. W ten symboliczny sposób będziemy chcieli podziękować za postawę pełną zaangażowania, kreatywności i wyrazistości. Nie byłoby bowiem całej działalności samorządowej na rzecz studentów, gdyby nie przychylne nastawienie ludzi, którzy podejmują wiążące decyzje w ważnych dla środowiska studenckiego sprawach.

W tym roku przyznamy statuetki kurosów w następujących kategoriach:

▶ Promotor Kultury Studenckiej,
▶ Organizacja Przyjazna Studentom,
▶ Instytucja Przyjazna Studentom,
▶ Przyjaciel Studenta – wyłaniany w drodze głosowania elektronicznego,
▶ Przyjazny Dziekanat – wyłaniany w drodze głosowania elektronicznego,
▶ Nagroda Honorowa.

Jak co roku, tak i tym razem to właśnie od was zależy, kto otrzyma wyróżnienie w kategoriach: Przyjaciel Studenta i Przyjazny Dziekanat!

Już teraz możecie zgłaszać swoich kandydatów na maile przypisane do każdego wydziału.

wpia.laurstudencki@gmail.com

wf.laurstudencki@gmail.com

writv.laurstudencki@gmail.com

wpips.laurstudencki@gmail.com

wns.laurstudencki@gmail.com

wnoz.laurstudencki@gmail.com

wa.laurstudencki@gmail.com

ism.laurstudencki@gmail.com

weinoe.laurstudencki@gmail.com

wtl.laurstudencki@gmail.com

wiinom.laurstudencki@gmail.com

mrss.laurstudencki@gmail.com -> Dla studentów WBiOŚ oraz MFiCH ❗ ❗ ❗

Kilka ważnych informacji odnośnie do wysyłania zgłoszeń❗

Zgłoszenie musi zawierać:

1. Imię, nazwisko oraz nr albumu osoby ZGŁASZAJĄCEJ.

2. Imię, nazwisko, stopień naukowy, wydział oraz adres mailowy osoby ZGŁASZANEJ – w przypadku zgłoszeń do kategorii Przyjaciel Studenta.

3. Wydział, kierunek, specjalizacja (jeżeli dotyczy), stopień studiów (jeżeli dotyczy), tryb studiów (jeżeli dotyczy) – w przypadku zgłoszeń do kategorii Przyjazny Dziekanat.

Kandydatury o największej liczbie zgłoszeń z każdego wydziału (w obydwu kategoriach) zostają zakwalifikowane do etapu głosowania za pośrednictwem platformy USOS. W sytuacji uzyskania takiej samej liczby zgłoszeń Kapituła, po zasięgnięciu opinii przewodniczącego danej WRSS, decyduje o zakwalifikowaniu.

Na wasze maile ze zgłoszeniami czekamy do 18.02.2018 ❗ ❗ ❗

20 lutego przedstawimy listę osób zakwalifikowanych do następnego etapu, a 22 lutego na platformie USOS rozpocznie się głosowanie. Liczymy, że każdy z was będzie walczył o nagrodę dla swoich kandydatów.

Zadecydujcie, kto w tym roku wyjdzie na scenę podczas uroczystej gali, którą każdy z was będzie miał okazję zobaczyć osobiście już 22 marca! Informacja o biletach oraz gali już wkrótce!

Obserwujcie wydarzenie, bo już niedługo więcej informacji!

Pamiętajcie, że na wasze maile ze zgłoszeniami czekamy do 18.02.2018❗❗❗

Polecamy odwiedzać nasze inne oficjalne portale ->

http://www.laurstudencki.us.edu.pl/

O autorze

Joanna