Aktualności

KOLEJNY SUKCES SAMORZĄDÓW UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO!!!

Z wielką przyjemnością informujemy, że Pan mgr Karol Sikora (przewodniczący Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów) został wybrany na wiceprzewodniczącym Doktoranckiego Forum Uniwersytetów Polskich

Wyboru na roczną kadencję dokonano podczas zjazdu delegatów, który odbywał się od 10 do 12 lutego 2017 roku w Kazimierzu Dolnym.

Przewodniczącym Forum został mgr Konrad Kozioł reprezentujący Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, funkcję sekretarza pełnić będzie natomiast mgr Barbara Żmuda z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

Doktoranckie Forum Uniwersytetów Polskich (DFUP) tworzą uniwersyteckie samorządy doktorantów zrzeszone w Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich (KRUP). DFUP reprezentuje środowisko doktorantów uniwersytetów, wspiera inicjatywy naukowe i kulturalne, współpracuje z innymi organizacjami doktoranckimi oraz organami szkolnictwa wyższego.

Mgr Karol Sikora został także członkiem Zespołu Roboczego ds. Opracowania Doktoranckich Założeń do Ustawy 2.0 powołanego przez Krajową Reprezentację Doktorantów. Celem zespołu będzie wypracowanie założeń do nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Projekt ten ma przygotować propozycję uzupełniającą prace trzech zespołów , którym minister nauki i szkolnictwa wyższego zlecił w wyniku postępowania konkursowego przygotowanie założeń nowego systemu.

O autorze

Joanna