Aktualności

Posiedzenie Rady Studentów PSRP na Uniwersytecie Śląskim

Od 10 do 12 lutego 2017 roku w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach obradować będzie Rada Studentów Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej (PSRP). Złożona z dwunastu członków Rada jest organem opiniodawczym, wypowiadającym się w kwestiach aktów normatywnych dotyczących studentów. W posiedzeniu udział wezmą członkowie Rady Studentów i Rady Wykonawczej PSRP oraz JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk.

Głównym tematem trzydniowych obrad będą nadchodzące zmiany w szkolnictwie wyższym w związku z pracami nad Ustawą 2.0. W programie posiedzenia Rady Studentów PSRP przewidziano powołanie studenckiego zespołu ds. założeń do ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, dyskusje nad projektem założeń do ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym autorstwa zespołu skupionego wokół Instytutu Allerhanda oraz przyjęcie opinii w sprawie projektu ustawy o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

O autorze

Joanna