Aktualności

NOWY ZARZĄD SAMORZĄDU STUDENCKIEGO

Drodzy studenci!

Uczelniana Rada Samorządu Studenckiego na posiedzeniu w dniu 15.12.2016 roku wybrała nowy Zarząd URSS UŚ w Katowicach.

Funkcję Przewodniczącego URSS UŚ w Katowicach Samorząd Studencki powierzył

KATARZYNIE TOPOLSKIEJ.

Do składu Zarządu URSS UŚ w Katowicach powołano:

z funkcją Wiceprzewodniczącego URSS UŚ w Katowicach

oraz Przewodniczącego Komisji Dydaktyczno-socjalnej

MACIEJA MALIKA

z funkcją Przewodniczącego Komisji Prawnej

KINGĘ MERCIK

z funkcją Przewodniczącego Komisji Promocji i Współpracy

ŁUKASZA GRABOLUSA

z funkcją Przewodniczącego Komisji ds. Zagranicznych

KRZYSZTOFA PRZETACZNIKA

z funkcją Przewodniczącego Komisji Kultury

OLGĘ POPŁAWSKĄ

z funkcją Przewodniczącego Komisji ds. Organizacji Studenckich

JOANNĘ KRZYŻOWSKĄ

z funkcją Dyrektora Biura

SARĘ ZEMCZAK

Z funkcji dotychczasowego Przewodniczącego URSS UŚ w Katowicach ustąpił MATEUSZ WITEK, któremu życzymy wielu sukcesów w dalszej działalności.

O autorze

Joanna